insändare I en UNT-insändare 28 november argumenterade jag för att det blir svårt för Uppsalahem att höja hyran efter ett fönsterbyte eftersom fönstren bara behöver bytas om underhållet har varit eftersatt. Elnaz Alizadeh (S), ordförande Uppsalahem AB, svarar, men bara delvist, genom att bland annat påpeka att det finns en underhållsplan och att Uppsalahem köpte husen i Håga under 1990-talet.

Vad Elnaz Alizadeh (S) dock verkar förbise är att jordabalken kräver att fastighetsägaren faktiskt underhåller sin fastighet. Det räcker inte med intentionerna som de formuleras i en underhållsplan.