insändare Idrottshallar och arenor byggs i massor. Bra i sig anser jag som hängiven idrottsintresserad. Men innan besluten fattas så måste kommunens idrotts- och fritidsnämnd se till att fylla de arenor som redan finns.

Ta till exempel Uppsalas största och en av landets mest besökta anläggningar alla kategorier dwt vill säga Fyrishov. I den arenan hyr ovan angiven nämnd endast 23 procent av tiderna i de 16 olika hallarna men samtidigt beslutar man om att medverka till att det byggs ett icke obetydligt antal nya hallar trots stor överkapacitet i Fyrishov.

Det handlar alltså om en anläggning som drivs av Fyrishov AB som ingår i koncernen Uppsala Stadshus AB. Hur kan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunrevisionen tillåta att det sker? Det är ett stort slöseri med skattemedel!