Demokrati Östhammars kommuns politiska majoritet har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att en folkomröstning skall hållas inför tillstånd för SKB att bygga ett slutförvar.

Ända sedan kärnkraftsomröstningen 1980 har information och utbildning skett av alla som velat ha. En särskild enhet inom kommunen har arbetat med detta. Finansiering har skett genom att elabonnenter via kraftföretagen betalat in till Kärnavfallsfonden.

För oss vanliga väljare (17000) finns det anledning att fundera runt detta och följderna av ett nej.

Frågan är dock större än om en unik folkomröstning, eftersom den generellt leder fram till ledamotens roll i kontroversiella frågor. Varje KF-ledamot har rätt att rösta efter egen känsla i frågan.

Vad vi vanliga väljare kan göra är att i nästkommande politiska val verka för att de som röstat för folkomröstning elimineras från valbar plats.