• fredag 20 oktober 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Godaste vaniljrutorna Malins matblogg Malins matblogg
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Lex Macchiarini på väg

Skandalkirurgen Paolo Macchiarini kommer inte att åtalas för vållande till annans död efter struprörsoperationerna på Karolinska universitetssjukhuset. Juridiskt är detta säkert ett korrekt beslut, givet de regler och bestämmelser som i dag gäller. Men ingen lär heller ifrågasätta uppfattningen att allvarliga felaktigheter har begåtts.

Åklagare Jennie Nordin anser att lagstiftningen om forskningsfusk bör skärpas. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) har samma uppfattning. Detsamma gäller landstingsrådet Ella Bohlin (KD) i Stockholm. Ett utredningsförslag i den riktningen väntas också komma redan före årsskiftet.

Macchiarini kommer av allt att döma undan i juridisk mening eftersom lagstiftningen släpar efter. Å andra sidan föreställde sig nog ingen att något sådant som den verksamhet som Macchiarini bedrivit verkligen skulle kunna inträffa vid ett stort och välrenommerat sjukhus.

Och ansvarsfrågan har flera sidor än den rent juridiska. Det är alltjämt en gåta hur Macchiarini kunnat bedriva sin riskabla hantering under lång tid utan att fler i hans närhet reagerade.

 Håkan Holmberg

Trumps IQ inte största problemet

Förra året kunde man skratta åt Donald Trumps beteende, till exempel när han påstod att han hade större händer än motkandidaten Ted Cruz. Men skrattet har fastnat i halsen för länge sedan.

När vingårdarna i Kalifornien håller på att brinna upp och Nordkoreakrisen ständigt tar nya vändningar, då vill USA:s president visa att han är mer intelligent än sin utrikesminister Rex Tillerson. Tillerson ska ha kallat Trump "idiot" ("moron") nyligen, vilket han förnekar. Men Trump är ändå så kränkt att han vill att de båda ska göra ett IQ-test, och "gissa vem som kommer att vinna". Föreningen Mensa har redan erbjudit sig att stå för testet.
Om det inte allt vore så tragiskt skulle man kunna fundera på vem som skulle vinna ett sådant test. Det är inte säkert att den till synes kloke och omdömesgille Tillerson skulle avgå med segern. Trumps intelligens är nog inte hans största problem. Omdömet, impulskontrollen och hänsynslösheten är mycket värre och där pågår som bekant ett fyra år långt test om vad detta kan betyda för USA och för världen i stort.
Johan Rudström

Budgetdopningen sågas av KI

Sveriges ekonomi får en ordentlig skjuts 2018, när det behövs som minst. Redan 2019 krävs åtstramningar för att överskottsmålet ska nås och arbetslösheten kommer att stiga igen om man inte gör någonting åt strukturen på arbetsmarknaden. I sin ekonomiska prognos på tisdagen är Konjunkturinstitutet (KI) så tydlig man kan vara, på sitt återhållna sätt: Ekonomin dopas inför valet 2018 och det är dumt, mycket dumt.
Regeringens expansiva budget, med 40 miljarder i ofinansierade reformer, driver alltså upp tillväxten och ned arbetslösheten under nästa år. Men sedan beror ”den fortsatta nedgången i arbetslösheten i hög grad på en ökande sysselsättning bland utrikes födda”, skriver KI. Då behövs ”fortsatta åtgärder för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden” och att ”arbetsmarknadens funktionssätt förbättras”, annars kommer arbetslösheten att stiga igen. Det är två områden där regeringen hittills saknat svar, förutom att alla ska utbilda sig till jobb.
Sammantaget väntar bistra tider för vem som än bildar regering nästa höst. Den sittande regeringens högsta prioritet är uppenbarligen att bli omvald, även om det skulle råka krocka med det övergripande målet att ta ansvar för landet.
Johan Rudström

Likhet och skillnad i alliansen

På torsdagen kom den sista av de fyra allianspartiernas skuggbudgetar, i och med Moderaternas presentation, och man kan konstatera att skillnaderna är ganska små. Det finns olika profilfrågor, skola (L), skatter (M), vård (KD) och arbetsgivaravgifter (C) men förslagen förenas i skattesänkningar, arbetsmarknadsreformer, vård och trygghet.
”Jag vågar hävda att vi skulle på ett par dygn kunna göra om det till en gemensam, operativ statsbudget”, sade Moderaternas ledare Ulf Kristersson. Och det stämmer nog vad budgeten beträffar, men ekonomi är inte allt. Regeringsfrågan kommer att bli brännande aktuell när valet närmar sig. Alliansen kan välja att passa och låta oenigheten bestå, alltså synen på hur SD ska hanteras om alliansen blir mindre än de rödgröna partierna. Men priset blir att man kommer att påminnas om detta gång på gång under valdebatterna. Det bästa vore att komma överens om detta också, även om det skulle ta mer än ett par dygn.
Johan Rudström

Så här var det inte tänkt

Regeringen har hittills lagt ned mycket möda på alternativen till att sänka de höga svenska ingångslönerna. Först skulle traineejobben lösa saken, men den satsningen har lagts ned. I stället skulle statliga beredskapsjobb erbjudas de som står längst från arbetsmarknaden, som lågutbildade nyanlända.

Nu visar en rapport från Statskontoret att 40 procent av de myndigheter som infört beredskapsjobb uppger att jobben kräver minst gymnasieutbildning, 25 procent att de till och kräver högskoleutbildning. Dessutom kommer 60 procent av alla med beredskapsjobb från andra åtgärder inom Arbetsförmedlingen. ”Det rimmar inte med intentionerna med jobben”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Regeringens intentioner var heller knappast att gå in i valrörelsen nästa år tomhänt vad gäller de enkla jobben, mot en opposition som har flera förslag på området.

Johan Rudström

redaktionella bloggar

Externa sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se