• fredag 31 mars 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Almtuna säkrar spelare från egna leden Rinkside Rinkside
Vädersponsor:

Ledarloggen

Ledarloggen

Kvinnor har efternamn

Kvinnor och barn brukar ofta råka ut för det: att presenteras utan sitt efternamn i medierna. Till skillnad från männen, som möts av en betydligt större distans och respekt: för och efternamn, eller bara efternamn. 

Reflexmässigt duar vi journalister kvinnor ur alla klasser som om vi vore bästis och bundis med dem. Det är Mona och Hillary och Annie. Och det är en massa kvinnor som vi intervjuar och som inte alls är kända för den stora allmänheten. Vi tilltalar dem ändå i texten som om de vore våra kompisar. Mogna kvinnor kallas "tjejer", vuxna män är nästan aldrig "killar".

Tydligast blir det när kvinnor och män hamnar bredvid varandra i texterna. För några månader sedan var det "Hillary och Trump". Och det skulle inte förvåna mig om Hillary Clinton och Bill Clinton i vissa sammanhang förkortats till "Hillary och Clinton", snarare än till "Clinton och Bill".

Härom dagen syntes en löpsedel, kvällspress, som förmedlade att "Melania och Trump" inte delar sovrum, fast man till exempel hade kunnat skriva det något hövligare "Paret Trump". Om man verkligen hade velat skapa klick och sälja lösnummer skulle man kanske ha skrivit "Trump och Donald" i stället.

Jag har en pocketbok som heter "Strindberg och Harriet". Kanske gick inte hela namnen in som titel. Och självklart valde man då inte "August och Bosse". Det fanns nog inte på förlagskartan.

Alla är värda samma respekt. Även barn. Använd både för och efternamn, allt annat är kladdigt, tafsigt och förminskande.

Maria Ripenberg

 

Försök vinna valet!

Ett tredje bud, efter de som lagts av Centern och Moderaterna, i frågan hur man ska kunna påverka eller fälla regeringens kommande höstbudget lades  fram  idag. Liberalernas ledare Jan Björklund vill att riksdagen på ett eller annat sätt ska ge regeringen till känna att vissa utpekade skattehöjningar inte bör genomföras. Om dessa höjningar sedan ändå läggs fram så kan han tänka sig misstroendevotum mot finansministern.

Centern har tidigare föreslagit att ett antal skatteförslag ska lyftas ut under själva budgetbehandlingen i riksdagen. Och Moderaterna och KD vill se en hel gemensam alliansbudget som Sverigedemokraterna skulle kunna rösta för.

Centerförslaget innebär att riksdagens budgetregler kringgås. Det vore inte någon bra utveckling. Moderat- och KD- linjen innebär att man lägger fram grunden för ett helt regeringsprogram och samtidigt sätter sig i beroendeställning till Sverigedemokraterna. Björklund hoppas kanske att hans variant i stället ska kunna leda till förhandlingar med regeringen inför budgetpropositionen.

Men hur man än vänder på frågan så kvarstår faktum att stöd från Sverigedemokraterna på ett eller annat sätt ingår i kalkylen – precis som när Socialdemokraterna gjorde likadant under alliansens andra mandatperiod 2013.

Konsekvensen av dessa olika taktiska utspel kan bli vad som helst, från ingenting till nyval. Vad som skulle vinnas är däremot högst oklart. Det naturliga för partier i opposition är rimligen att försöka vinna nästa val – i detta fall med en gemensam alliansplattform. Inget av dem vill ändå på allvar regera med Sverigedemokraternas stöd. Men då måste de också få sina mer inbitna aktivister att förstå att SD inte är ett parti som man kan bygga något samarbete på och att riksdagen inte längre har två block som står mot varandra, utan tre där det tredje har en helt egen dagordning vid sidan av normala politiska stridsfrågor som skattepolitik.

Håkan Holmberg

Soran Ismails omistliga frågor

När övergreppen i Syrien och galenskaperna från IS blivit rutin, och så blir det alltid förr eller senare, behövs en ny angreppsvinkel. Knivstabördige komikern Soran Ismail förmår som få andra sätta fingret på vansinnet. Med sina lågmälda frågor i Sorans krig (SVT Play) får han nya svar på gamla frågor. I staden Shingal i irakiska Kurdistan, som haft 100 000 invånare men som raserats fullständigt av IS, samtalar han med kvinnor som precis släppts efter 18 månaders fångenskap fylld av övergrepp. Och med män som fått sina nya hem förstörda, där schampoflaskorna fortfarande står kvar i vad som varit ett duschutrymme. Då, om inte tidigare, blir det fullständigt klart att detta inte har det allra minsta med religion att göra.

Temat för filmen och programserien är Soran Ismails egen skuld när han sitter i Sverige och ser förödelsen. Borde han inte gå med i den kurdiska armén, peshmerga, och försvara sitt land och sitt folk? Frågan har inget givet svar. Hans kusin i Kurdistan väljer självklart att gå till fronten. En kurd som levt sitt liv i Kanada, ett parallellfall till Ismail, gör samma val. Soran Ismail tvekar. Svaret är hans personliga val, men frågorna han ställer om kriget är allmängiltiga och dessa bör alla ta del av.

Johan Rudström

Notor som skickas till Trump

Med en smidighet som hos en elefant ville Donald Trump visa förbundskansler Angela Merkel att han tycker att Tyskland och andra länder åker snålskjuts på USA och får skydd av Nato, trots låga försvarsutgifter. Det är lite oklart om han verkligen presenterade en ”nota” på 300 miljarder dollar för kostnader sedan 2002, inklusive ränta. Men han har inte förnekat att papperet finns och Tysklands försvarsminister har också bemött kravet med ett uttalande: ”Det finns inget skuldkonto hos Nato. Våra kostnader inkluderar också insatser för FN och EU och förebyggande åtgärder mot terrorism”, säger Ursula von der Leyen.

Detta är annars en av de mer legitima åsikterna från Trump. Bara ett fåtal av Natoländerna uppfyller målet att två procent av BNP ska gå till försvaret. Presidenten vill se en skärpning och en sådan kommer nog också att äga rum.
Men sättet att föra fram kraven är en helt ny metod att bedriva internationell politik och underhålla bilaterala relationer mellan länder. Det går att tänka sig många ”notor” som kan skickas från andra håll till Washington. Till exempel en gigantisk nota för hundra års utsläpp av växthusgaser. Eller varför inte en nota för invasionen av Irak 2003? Världen betalar fortfarande för följderna av det beslutet av president George W Bush, i form av terrorbekämpning (IS), flyktingströmmar med mera.
Johan Rudström

Rättvist men knappast bra

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att utjämna skillnaden i beskattning mellan pensionärer och de som arbetar. Alla med en pension på upp till 14 000 kronor ska ha lika hög skatt som den på arbete. ”Skillnad i beskattning mellan lön och pension är fel”, säger Stefan Löfven.
Gapet uppstod redan med det första jobbskatteavdraget 2007, och ökade med de därpå följande. Trots att pensionärerna inte fick högre skatt blev det till ett problem för alliansregeringen. Det kallades ”pensionärsskatt” och starka lobbyorganisationer drev på för en förändring. Alliansen vek sig och sänkte skatten för pensionärer i flera steg.
Nu ska det ”orättvisa” gapet slutas helt, på sikt för alla inkomster. Åtgärden kan ses i ett sammanhang med övriga S-reformer, som ännu ett steg på vägen bort från arbetslinjen. Det känns kanske bra för alla som inte jobbar, men är det bra för Sverige?
Johan Rudström

redaktionella bloggar

Externa sportbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Externa Kultur & Nöjesbloggar (omfattas inte av UNT:s utgivaransvar)

Fler bloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

Uppsalavimmel.se - bloggar

Stadsdelsbloggar (omfattas ej av UNT:s utgivaransvar)

senaste nytt unt.se