Vänsterblocket består av Socialdemokraterna och eventuellt Miljöpartiet och så räknar man med Vänsterpartiets röster. Det borgerliga blocket omfattar de borgerliga partierna och utesluter Sverigedemokraterna. Vänstern har stått för vänsterpolitik och de borgerliga för en mer högerinriktad politik.

Men nu blir det annorlunda. Socialdemokraterna mumlar ibland om samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Moderaterna mumlar om stöd från SD för att bilda regering efter valet. Om man räknar bort SD så ser det ju annars ut som om det gamla vänsterblocket får flest röster, särskilt om Kristdemokraterna inte kommer in i riksdagen. Men frågan är ju om det finns något vänsterblock. Ett borgerligt block ska bildas inför valrörelsen, säger de fyra borgerliga partierna, men hittills ser man inte mycket till samarbete.

Konstigt nog ser det ut som om skillnaderna i politik mellan partierna - utom Vänsterpartiet - är ovanligt små. Socialdemokraterna har rört sig högerut. Moderaterna har också rört sig högerut så där kanske skillnaderna består. Centern och Liberalerna har visserligen också rört sig högerut, men inte så mycket, S och C samt L har närmat sig varandra.

Den politiska debatten har därför blivit rätt förvirrande. De flesta partier betonar att man vill ha hårdare tag mot brott, en stram invandringspolitik, starkare försvar och mer pengar till skola och vård. Det gäller också Sverigedemokraterna som kraftfullt argumenterar just för den politiken. Det gör det inte precis lättare för väljarna.

Visst finns det skillnader. Framför allt när det gäller de långsiktiga målen skiljer sig partierna åt. Och inom det borgerliga blocket är det uppenbart att det finns kännbara skillnader mellan M och KD på ena sidan och C och L på den andra sidan, om man ser till de långsiktiga målen.

Men risken finns att väljarna lämnas i sticket och får rösta som de tror att deras parti kommer att agera. Den tron kanske sedan inte alls stämmer med verkligheten. Nya allianser kan bildas och ny politik utformas av partier som har fått nya insikter. En del politiker kommer säkert att hoppa av och andra träda fram. Svensk politik befinner sig tydligen i någon sorts övergångsperiod, där vänster och höger har förlorat sin ställning som avgörande skillnader.

Något nytt håller på att växa fram, oklart vad. Men skillnaderna mellan partierna är ännu så små att det är svårt att begripa vad som kommer att avgöra valet. Eller blir det den ekonomiska politiken, med skatterna i blickpunkten, som blir den stora frågan? Snabba åtstramningar är nödvändiga anser somliga experter medan andra, som regeringen, hävdar att vi har flera år av positiv ekonomisk utveckling framför oss. Och så bostadspriserna... Hur ska vi veta?

Vi får hoppas att det kommer att visa sig före valet, så att väljarna vet vad de röstar på.

UNT Ledare