Det blev en ansenlig upprättelse för Kris, Kriminellas revansch i samhället, under årets Almedalsvecka. När representanter från nazistiska NMR försökte störa centerledaren Annie Lööfs tal, omringade Kris representanter nazisterna för att åhörarna i Almedalsparken skulle känna sig trygga. Efter ingripandet har Kris mottagit beröm och tacksamhet. Föreningen har bland annat tilldelats utmärkelsen ”Snällast i Almedalen”.

Egentligen är benämningen ”snällast” en underdrift. Snarare visade Kris agerande på civil-kurage och mod. Något som är ganska befriande i en samtid där politiska partier från både höger och vänster försöker överträffa varandra i antal nya poliser och höjda fängelsestraff.

Lag och ordning har klättrat på listan över vad väljare tycker är den viktigaste valfrågan. Det är i mångt och mycket rimligt, den grova brottsligheten skördar unga människors liv och skapar otrygghet runt om i Sverige. Men det som också bekymrar är vardagsbrottslighet och en polisbrist i många olika delar av landet. I söndags lanserade exempelvis Jimmie Åkesson (SD) idén om rot-avdrag för hemlarm.

På kort sikt är fler poliser centralt för att komma till rätta med arbetsbördan i en poliskår som lider av avhopp och en långdragen om-organisering. Men för att bekämpa brott behövs även förebyggande insatser och rehabilitering av före detta kriminella. Fler poliser betyder inte automatiskt minskad brottslighet. Goda resultat beror på hur effektivt polisen jobbar och om de får möjlighet att göra rätt saker.

Vägen ut ur kriminalitet måste vara mer tillgänglig än rekryteringsvägarna in. Sociala problem, som ofta ligger till grund för en kriminell livsstil, är svåra att straffa eller lagstifta bort. Där finns inga snabba genvägar.

Snarare visar forskning att bred samhälls-service är det mest verkningsfulla sättet att motverka att människor faller in i brottslighet. Det handlar om satsningar på utbildning, bostäder och andra samhällsfunktioner. Den som upplever att det är omöjligt att nå framgång genom utbildning och arbete försöker i större utsträckning nå välgång genom brottslighet.

På lång sikt är det viktigt att människor från olika riskgrupper har samma livsmöjligheter som andra. Detsamma gäller människor som tidigare befunnit sig inom kriminalvården och söker ett annat liv.

En rättsstat bestraffar brottsliga handlingar, den ska inte brännmärka människor. Kris agerande i Almedalen visade att ett gäng kåkfarare kan bli hederliga medborgare som med fredliga medel hindrar nazister från att sprida otrygghet och förstöra en politisk sammankomst. Det är en ganska kraftfull revansch. Det är inte nödvändigtvis snällt, utan det är en effektiv politik som i själva verket motverkar brottslighet.