Miljöpartiet har rätt – klimatet kan inte vänta. Det är NU det gäller. Desto viktigare då att vi satsar på rätt saker. I vår legitima stress över de drastiska klimatförändringar som väntar tenderar klimatsmarta lösningar att få en särställning och skiljas från fakta. Om ett initiativ verkar eller låter klimatsmart räcker det, oavsett vad själva effekten blir. Det tjänar varken människor eller miljö på, eftersom vi då lägger dyrbar tid och resurser på fel åtgärder. Elfordonspremien – mer känd som elcykelpremien – är exempel på en subvention som varken gör till eller från, men vars syfte ”låter bra”.

Det är svårt att hitta ett transportmedel som är miljövänligare än elcykeln – om man inte räknar med den vanliga cykeln förstås. En stor del av klimatnyttan kommer av vilket fordon man väljer bort. Att elcykelpremien skulle få folk att byta från bilpendling till cykelpendling är dock endast en ambitiös gissning. Nu ska en studie göras för att undersöka om premien får människor att ändra sina transportmönster. Frågan är varför inte en sådan analys kunde göras innan värdefulla miljömärkta skattekronor spenderades, hela poängen med en subvention är ju att styra beteende. Mer troligt är att rutinerade cykelpendlare väljer bort sin klimatsmarta cykel för en elcykel. Negativ klimatnytta alltså, och det till ett högt pris för skattebetalarna.

Under tre års tid kommer regeringen lägga 350 miljoner per år på elfordonspremien. Eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och specialanpassade fordon för personer med funktionsnedsättning täcks upp av premien. 95,9 procent av de beviljade ansökningarna går dock till just elcykeln, och moppar och bågar står för en försvinnande liten del. Frågan är varför staten ska subventionera dessa två fordon som oftast används för rekreation, när idealet för miljön vore färre motordrivna fordon totalt.

Nyttofordon som bilar och lastbilar måste bli fossilfria för att vi ska klara klimatet. Det gäller även produktionen av dessa fordon som allt för ofta genererar mycket utsläpp. För privatpersoner ska cykelpendling förenklas med fler och säkrare cykelbanor. Det är här pengarna ska spenderas. Det finns också bra förslag från många partier, men frågan måste prioriteras av fler.

SVT Nyheter Uppsala rapporterade i veckan att Uppsala län är det sjätte sämsta länet på att nyttja elcykelpremien. Cykelstaden Uppsala trampar vidare på rostiga cyklar som tjänat många ägare. Det är klimatsmart. Samtidigt har Naturvårdsverket fått anställa fler som kan sitta och handlägga alla de manuella ansökningar om elfordonspremie som inkommit till myndigheten. Det är ju visserligen jobbskapande, men nog finns det viktigare arbeten att göra för miljön.