Kvinnofrid tog det Sverige 800 år att införa, från 1200-talet fram till början av 2000-talet. Kvinnojourerna har kämpat i över 40 år för att öka förståelsen i samhället för vad våldet innebär för kvinnor och barn samt att det handlar om makt. Kvinnojouren Liljan i Tierp och Älvkarleby kommuner arbetar även sedan några år med män som utsätts för våld i nära relation, för vi kan normaliseringsprocessen och kan på det viset sätta ord på det som händer.

När nu #metoo-rörelsen kom igång i höstas var det som att dra proppen ur badkaret. Sexuella trakasserier exploaterades i rasande fart, och antalet flickor/kvinnor som utsatts av förövare fylldes på i uppropen.

Kanske är det så att rent tidsmässigt är vi mentalt redo att nu förstå vidden av vad våld mot kvinnor och alla dessa kränkningar som sker i familjer, på arbetsplatser och på fritiden, innebär för den enskilde som bevittnar eller utsätts.

Kvinnojouren Liljan arbetar förebyggande genom att träffa alla ungdomar i årkurs 7 i våra två kommuner varje år och berätta för dem att det inte är deras fel om någon vuxen därhemma använder våld mot den andre vuxna som finns där. Vi tar även upp myter om våldet, talar om psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, sexuellt och latent våld. Vi diskuterar vem som äger bilden på Facebook eller Instagram som man lägger ut samt talar om kränkande sms/mejl och grooming.

Vad vi saknar i våra två kommuner är den röda tråden med genusperspektiv från förskola upp till vuxna. Genusperspektivet behövs i varje åldersgrupp för att alla ska förstå och kunna ta till sig ett förändrat tankesätt. Det är viktigt att kunskapen att det i första hand är män/killar som står för våldet i samhället belyses utan skuldbeläggande och att våldet handlar om makt och ojämställdhet. För nyckeln till förändring är synliggörande och skolan har en viktig roll i våra barns och ungdomars liv.

Jag inledde med att det tog 800 år innan vi i realiteten fick kvinnofrid, kvinnojoursrörelsen drygt 40 år att förmedla budskapet om våld och makt samt #metoo-rörelsen några veckor att sätta sexuella trakasserier på kartan. Låt oss nu hoppas att tiden är inne för förändring! Vill vi, så kan vi!

Barbro Wiklund

Ordförande kvinnojouren Liljan