"Varför hatar EU bibliotek?", twittrade internationella biblioteksfederationens Ellen Broad ut efter FN:s möte #SCCR27 om upphovsrätt förra veckan.

Det krassa svaret är att regeringar som den svenska ostört och utan att ifrågasättas ger EU:s tjänstemän det uppdraget. Inte ens USA är lika sönderlobbade som EU av upphovsrättsindustrin, och USA har en egen biblioteksexpert i sin delegation inför förhandlingarna.

Det handlar om bibliotekens möjligheter att digitalisera, vara på internet, och arkivera kultur. I dag är de rättigheterna väldigt begränsade.

Men om rättsläget är otydligt och dåligt för bibliotek i Sverige och Luxemburg, blir det desto sämre i EU:s östra medlemsstater. Där har man gett all makt åt upphovsrättsindustrin, ingen makt åt kulturanvändare.

Det enda som räddar dessa system från kulturell kollaps är att de sällan följer sin egen lagstiftning, då förtroendet för rättsstaten är väldigt låg.

På twitter frågade sig också Handikappförbunden och Synskadades riksförening när vi egentligen ska få bättre stöd i lagen för att anpassa kulturverk till format som synskadade och handikappade kan ta del av. Sveriges regering har valt att skriva under ett internationellt avtal om att synskadade också har rätt till litteratur, men de vill inte ratificera. Det betyder att regeringen stödjer avtalet i tanken, men inte i handling.

Vissa tjänstemän i Bryssel har nu börjat titta mer aktivt på de breda och djupa problem upphovsrätten skapar, men upphovsrättsindustrin vakar nogsamt. Man har börjat skramla med skeletten under frukostmöten och lunchsammankomster. Den blommiga retoriken lockar till sig politiker och medier. Det gör att även de tjänstemän som försöker lösa verkliga problem för IT-företag, bibliotek, synskadade, DJ:s, krogägare och inte minst internetanvändare i hela EU motarbetas av politiker som aningslöst traskar patrull efter lobbyister.

Det går inte att vifta undan alla upphovsrättsproblem genom att hänvisa till att någon måste få betalt. EU är på god väg att kriminalisera länkning på nätet och tillfällig lagring av upphovsrättsskyddat material i datorn när man till exempel besöker en hemsida (cachning i webbläsaren, men det finns många andra typer av cachning som kan tänkas vara olaglig också).

Det blir av många skäl opraktiskt. I praktiken förbjuder man internet och persondatorer. Allting blir olagligt och straffbart som inte är explicit tillåtet.

Vi i Piratpartiet gillar internet. Vi tycker kreativitet, innovation och utveckling är bra, och att lagstiftningen måste lämna utrymme för sådana aktiviteter. Vi vill skydda det stigande antal svenskar som drabbas av hotbrev och hämndstämningar från Rättighetsalliansen varje år. Vi gillar bibliotek, vi tycker synskadade ska få läsa, och vill att lagen ska gå att följa. De värderingarna vill vi försvara i EU under de kommande fem åren, och som väljare får man gärna överväga att stödja oss med det arbetet.

Amelia Andersdotter, kandidat till Europaparlamentet för Piratpartiet

Mårten Fjällström, kandidat till landstinget för Piratpartiet

Mikael Holm, generalsekreterare i Ung Pirat

Karolina Andersdotter, biblioteksstuderande och Uppsalapirat