Om du har en beroendesjukdom och är långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds du idag – i bästa fall – behandling. När du sedan skrivs ut gör du det till en tillvaro som saknar en stödjande länk mellan behandling och arbete. Detta, menar vi, bäddar för att människor får återfall.

Inom missbruksvården idag är spetskompetens en nödvändighet. Problemet detta medför är att allt utanför själva fokusområdet faller i skymundan. Att ha en beroendesjukdom är ofta oerhört komplext där konsekvenserna kan leda till ett extremt utanförskap där du förlorar såväl arbete och nära relationer som ett eget boende.

Den öppenvård som ofta följer internatvården behöver kunna svara upp mot de krav som en beroendesjukdom medför, bland annat att vara ett stöd i att skapa nya hälsofrämjande relationer samt en fungerande vardag. En del av detta erbjuds inom öppenvård idag. Det som fattas är däremot en koppling till arbete och arbetsmarknad. Vi menar att öppenvården ska fungera som ett stöd i allt som fallit i skymundan för själva missbruket och att det även innefattar arbete.

Inom Uppsala Stadsmissions verksamheter möter vi människor som förlorat både arbete och nära relationer till följd av sitt missbruk. Vissa möter vi vid matbordet på Mikaelsgården, en del har påbörjat sin arbetsträning i vårt sociala företag Hantverksslussen, medan andra går i samtalsterapi på Kvinnobyrån.

Vi har sett hur människor som skrivs in och ut från behandlingshem ofta trillar in i ett missbruk igen när de hamnar i en tillvaro som saknar både meningsfull sysselsättning och ett alkohol- och drogfritt sammanhang. Vi är övertygade om att fler skulle lyckas hålla sig borta från missbruk om processen för öppenvård hade ett arbetsintegrerande perspektiv.

Att kombinera öppenvård med arbetsinriktad rehabilitering är att utmana och förbättra två viktiga åtgärder. En öppenvård som inkluderar både behandling och arbetsintegration borde således resultera i en helhetsvård som gagnar såväl den enskilde som samhället. I dag måste man däremot vara klar med sin behandling innan man får tillgång till Arbetsförmedlingen eller kommunens arbetsmarknadsresurser. Vi menar att arbete och sysselsättning leder till en mer meningsfull vardag som stödjer tillfrisknande.

Många sociala företag i Sverige har en stor erfarenhet av arbetsinriktad rehabilitering, men saknar däremot behandlingskompetensen. Det är här som de bästa förutsättningarna finns för att skapa arbetstillfällen i samband med både öppenvård och arbetsinriktad rehabilitering.

Hit kommer redan många ur målgruppen för att arbetsträna. Ett fördjupat samarbete mellan öppenvården och sociala företag skulle därför leda till en bättre effekt för både den enskilde och samhället. Efter att i många år ha mött flera människor som blivit utskrivna från behandlingshem rakt in i arbetslöshet kommer vi nu inom Uppsala Stadsmission starta en ny öppenvårdsbehandling inom vårt sociala företag Hantverksslussen. Vi är övertygade om att återfallen blir mindre om människor får en meningsfull vardag.

Runt om i landet finns det stora möjligheter att göra samma sak - inkludera arbete med öppenvård. Det finns över 300 sociala företag i Sverige, tänk vilken stor potential det innebär. Vi anser att sociala företag tillsammans med behandlingspersonal kan vara den saknade länken mellan behandling och egen försörjning. Vi uppmanar därför nu fler sociala företag att ta vid.

Margaretha S Paras, verksamhetschef Uppsala StadsmissionDirk Kehr, försteståndare Hantverksslussen

”När arbetslöshet sätter krokben för nykterhet” ­arrangeras av Uppsala Stadsmission i dag 14/6.

Dirk Kehr presenterar Uppsala Stadsmissions nya verksamhet med arbetsinriktad öppenvårdsbehandling. Övriga medverkande är Fred Nyberg, U-FOLD, och Tobias Sahlin, Nämndemansgården.